177 دانشجو ثبت نام کرده

جستجوی پیشرفته

برنامه درسی دوره


لطفأ برای مشاهده ویدئو ها ، در سایت عضو شوید

General
آشنایی با وسایل آزمایشگاه بیوشیمی 00:00:00
تیتراسیون Calcium-EDTA 00:00:00
تست های تشخیصی کربوهیدرات ها
تست مولیش 00:00:00
تست فهلینگ ۲-۱ 00:00:00
تست فهلینگ ۲-۲ 00:00:00
تست بندیکت 00:00:00
تست بندیکت ۲-۱ 00:00:00
تست بندیکت ۲-۲ 00:00:00
تست بارفوئد 00:00:00
تست بارفوئد ۲-۱ 00:00:00
تست بارفوئد ۲-۲ 00:00:00
تست سلیوانف 00:00:00
تست سلیوانف ۲-۱ 00:00:00
تست سلیوانف ۲-۲ 00:00:00
تست ید 00:00:00
تست بیال 00:00:00
تست های تشخیصی آمینو اسید ها
آنالیز آمینواسید ها 00:00:00
تست نین هیدرین ۱-۱ 00:00:00
تست ساکاگوچی ۱-۱ 00:00:00
تست ساکاگوچی ۱-۲ 00:00:00
تست زانتوپروتئیک اسید 00:00:00
تست سدیم نیتروپروساید ۱-۱ 00:00:00
تست سدیم نیتروپروساید ۱-۱ 00:00:00
تست هوپکینز – کول ۲-۱ 00:00:00
تست هاپکینز – کول ۲-۲ 00:00:00
تست بیوره 00:00:00
تست بیوره ۲-۱ 00:00:00
تست بیوره ۲-۲ 00:00:00

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری