133 دانشجو ثبت نام کرده

جستجوی پیشرفته

برنامه درسی دوره


لطفأ برای مشاهده ویدئو ها ، در سایت عضو شوید

میکروپیپت
مبانی استفاده از میکروپیپت (۱) 00:00:00
مبانی استفاده از میکروپیپت (۲) 00:00:00
مبانی استفاده از میکروپیپت (۳) 00:00:00
مبانی استفاده از میکروپیپت (۴) 00:00:00
الکتروفورز
مبانی الکتروفورز 00:00:00
مبانی الکتروفورز 00:00:00
تهیه محلول های بافری برای الکتروفورز 00:00:00
ساخت ژل (۱) 00:00:00
ساخت ژل (۲) 00:00:00
نکات ساخت ژل 00:00:00
پر کردن نادرست چاهک ها در الکتروفورز 00:00:00
رنگ آمیزی ژل ها 00:00:00
بررسی نتایج الکتروفورز 00:00:00
فوت و فن! الکتروفورز 00:00:00
نحوه ساخت ژل SDS-PAGE 00:00:00
نحوه run کردن SDS-PAGE 00:00:00
جلوگیری از نشتی در SDS-PAGE 00:00:00
رنگ آمیزی ژل SDS-PAGE 00:00:00
متفرقه
استخراج DNA توت فرنگی 00:00:00
کار با اسپکتروفتومتر 00:00:00
PCR 00:00:00

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری