260 دانشجو ثبت نام کرده

جستجوی پیشرفته

برنامه درسی دوره


لطفأ برای مشاهده ویدئو ها ، در سایت عضو شوید

آشنایی با میکروسکوپ 00:00:00
روش آسپتیک ۱ 00:00:00
کشت چند مرحله ای 00:00:00
روش تهیه اسمیر باکتریایی 00:00:00
رنگ آمیزی
رنگ آمیزی ساده 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۱ 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۲ 00:00:00
رنگ آمیزی گرم ۳ 00:00:00
رنگ آمیزی اندوسپور (مالاشیت گرین) 00:00:00
رنگ آمیزی اندوسپور (مالاشیت گرین) (۱) 00:00:00
رنگ آمیزی acid-fast 00:00:00
رنگ آمیزی acid-fast به روش Ziehl-Neelson 00:00:00
رنگ آمیزی کپسول 00:00:00
رنگ آمیزی کپسول 00:00:00
رنگ آمیزی تاژک 00:00:00
تست های تشخیصی بیوشیمیایی
محیط های انتخابی و افتراقی 00:00:00
کاتابولیسم پروتئین 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۱ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۲ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها ۲-۳ 00:00:00
تخمیر کربوهیدرات ها 00:00:00
نتایج تخمیر کربوهیدرات ها 00:00:00
تست اوره آز و لیتموس 00:00:00
فعالیت آنزیمی میکروارگانیسم ها 00:00:00
(۱) Rapid ID 00:00:00
(۲) Rapid ID 00:00:00
انتروتوب (enterotube) 00:00:00
متفرقه
اکسیزن و رشد باکتری ها 00:00:00
نیاز اکسیژن باکتری ها 00:00:00
اکسیژن و رشد باکتری ها (۲) 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۱ 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۳ 00:00:00
داروهای ضد میکروبی ۲ 00:00:00
باکتری های پوست ۱ 00:00:00
باکتری های پوست ۲ 00:00:00
باکتری های پوست و گلو 00:00:00
باکتری های مجرای تنفسی 00:00:00
کلون کردن آبی-سفید 00:00:00
کلون کردن آبی-سفید (۱-۲) 00:00:00
ترانسفورماسیون باکتری ها ۱ 00:00:00
ترانسفورماسیون باکتری ها ۲ 00:00:00
ضدعفونی کننده ها (۱) 00:00:00
ضدعفونی کننده ها (۲) 00:00:00
اپیدمیولوژی در میکروبیولوژی 00:00:00
بررسی مخمر 00:00:00
کپک ها 00:00:00

چرا به olympiadlab سر بزنم؟

olympiadlab روز به روز قوی تر می شود! 1- نمونه سوالات، منابع و ویدیو ها متنوع تر و کامل تر می شوند. 2- دوستانتان هر روز سوالات جدیدی می پرسند که ممکن است پاسخ های آن ها مشکلات شما را هم برطرف کند. 3- فکرش را بکنید، خودتان هم هر سوالی داشته باشید در هر زمان می توانید بپرسید! 4- بخش های جدید و جذابی به سایت اضافه خواهند شد! منتظر خبرهای خوب باشید!! 5- در نهایت اینکه با آمدن به این سایت، می توانید

مسیر المپیاد را بی درد سر، برای خود آسان کنید!

تازه ترین سوالات

محبوبترین

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری