214 دانشجو ثبت نام کرده

جستجوی پیشرفته

برنامه درسی دوره


لطفأ برای مشاهده ویدئو ها ، در سایت عضو شوید

اصول تشریح
اصول پایه ای تشریح 00:00:00
نرم تنان
تشریح اسکویید 00:00:00
تشریح اسکویید ۲ 00:00:00
تشریح اسکویید ۳ 00:00:00
تشریح دوکفه ای (۱) 00:00:00
تشریح دوکفه ای (۲) 00:00:00
تشریح دوکفه ای (۳) 00:00:00
حشرات
تشریح ملخ ۱-۱ 00:00:00
تشریح ملخ ۲-۱ 00:00:00
تشریح ملخ ۲ 00:00:00
عنکبوت
تشریح عنکبوت 00:00:00
کیسه تنان
تشریح شقایق دریایی 00:00:00
عروس دریایی و شقایق دریایی 00:00:00
دوزیستان
تشریح قورباغه (۱-۱) 00:00:00
تشریح قورباغه (۲-۱) 00:00:00
تشریح قورباغه (۲) 00:00:00
عضلات سطح شکمی قورباغه 00:00:00
کرم های حلقوی
تشریح کرم خاکی (۱) 00:00:00
تشریح کرم خاکی (۲) 00:00:00
کرم های لوله ای
تشریح آسکاریس (۱) 00:00:00
تشریح آسکاریس (۲) 00:00:00
سخت پوستان
تشریح کری فیش crayfish) 1-2) 00:00:00
تشریح کری فیش crayfish) 3) 00:00:00
تشریح خرچنگ (۱) 00:00:00
تشریح خرچنگ (۲) 00:00:00
تشریح خرچنگ (۳) 00:00:00
خارپوستان
تشریح ستاره دریایی (۱-۱) 00:00:00
تشریح ستاره دریایی (۲-۱) 00:00:00
تشریح ستاره دریایی ۲ 00:00:00
تشریح sand dollar و توتیا (۱) 00:00:00
تشریح sand dollar و توتیا (۲) 00:00:00
تشریح توتیا 00:00:00
تشریح خیار دریایی و توتیا 00:00:00
تشریح خیار دریایی 00:00:00
تشریح خیار دریایی (۲) 00:00:00
پستانداران
تشریح موش 00:00:00
تشریح رت (۱) (rat) 00:00:00
تشریح رت (۲) (rat) 00:00:00
تشریح مغز گوسفند ۱-۱ 00:00:00
تشریح مغز گوسفند ۲-۱ 00:00:00
تشریح مغز گوسفند ۱-۲ 00:00:00
تشریح چشم گاو (۱) 00:00:00
تشریح چشم گاو (۲) 00:00:00
خزندگان
تشریح لاک پشت 00:00:00
پرندگان
تشریح پرنده (۱) 00:00:00
تشریح پرنده (۲) و آناتومی بال 00:00:00
تشریح پرنده (۳) 00:00:00
تشریح پرنده (۴) 00:00:00
تشریح لامپری 00:00:00
ماهی ها
تشریح ماهی استخوانی (۱) 00:00:00
تشریح ماهی استخوانی (۲) 00:00:00
تشریح کری فیش crayfish) 2) 00:00:00

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری