mohedin mozafary سوال شده 5 ماه قبل

سلام بر استاد
۱در مورد استاتمین آلبرتس می گوید و البته امیری که به زیرواحد های آزاد توبولین متصل می شود و از پلمریزه شدن آنها جلو گیری میکند در صورتی که لودیش توی عکسش استاتمین به میکروتوبول پلیمریزه وصل است و در توضیح نوشته که تحریک کننده هیدرولیز است و باعث فاجعه می شود بالاخره این استاتمین چه کاره است؟

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری