شایان سوال شده 2 ماه قبل

سلام آقای صادقی سوالی که توی فایل عکس هست مربوط میشه به کتاب the cell فصل میتوکندری و کلروپلاست که اینجا فیزیولوژی گیاهی هست.

صفحه دومصفحه اول

ورود

ثبت نام کنید

ایجاد یک حساب کاربری