ماموریت و بیوگرافی

شهریار فغانی دانش آموخته رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او در دوره 14 المپیاد زیست شناسی مدال طلا و رتبه اول المپیاد کشوری را کسب کرد و در المپیاد جهانی 2012 در کشور سنگاپور نیز موفق به کسب مدال نقره گشت. پس از آن او در تهران و شهرهایی در سراسر ایران به تدریس المپیاد پرداختند. همچنین ایشان در دوره های مختلف المپیاد زیست از مدرسان دوره تابستان (دوره 40) و دوره آماده سازی تیم جهانی (دوره 8) بوده اند و در نتیجه از به نام ترین مدرسان المپیاد در کشور هستند.

دوره های آموزشی من