ماموریت و بیوگرافی

محمد جواد مقراصی دانشجوی رشته بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران است که در مسیر المپیاد موفق به کسب مدال طلای جهانی (انگلستان 2017) و کشوری المپیاد زیست گشته است. او همجنین پس از کسب مدال به مدت 2 سال عضو کمیته المپیاد زیست بود و نقش مهمی در طرح سوالات آزمون های مرحله اول و دوم و همچنین المپیاد جهانی زیست شناسی 2018 که در ایران برگزار شد داشت. در نتیجه می توانید مطمئن باشید با شرکت در کلاس ایشان، از کسی می آموزید که نه تنها خودش در مسیر المپیاد بالاترین موفقیت را کسب کرد، بلکه با پروسه طرح سوالات المپیاد و مباحثی که در آن مهم تر هستند به صورت کامل آشنا است.

دوره های آموزشی من